U bent weer van harte welkom in onze winkel

Baarsma's vloerenkeus een boerderij vol vloeren
A-merken, heel veel soorten, alle trends en betaalbaar!
0511 477 659
Toggle Nav
Winkelwagen

Beoordeling 9 gebaseerd op 102 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met de goederen doen wat redelijkerwijs nodig is om de goederen te beoordelen. Het is toegestaan de goederen uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u de goederen uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om de goederen te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in uw bezit heeft gekregen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Vloerenkeus, Rijksstraatweg 62, 9257 DV Noardburgum, tel.nr. 0511477659, e-mail info@vloerenkeus.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor eventueel ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, die u als pdf kunt download op onze website www.vloerenkeus.nl.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welke tijdstip eerst valt. De aankoop verzendkosten krijgt u alleen terug wanneer u de gehele bestelling retourneert. Stuurt u niet de gehele bestelling terug dan zijn de aankoop verzendkosten voor uw eigen rekening.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.


Download de informatie

Download het modelformulier voor het herroepingsrecht